Spalenie będzińskiej synagogi w świetle relacji świadków

synag-be

Zapraszamy na spacer pamięci Spalenie będzińskiej synagogi w świetle relacji świadków.

16 września 2017 (sobota), godz. 10.00

Przewodnik Andrzej Ciepał, członek Fundacji Brama Cukermana przypomni okoliczności podpalenia przez Niemców będzińskiej synagogi we wrześniu 1939 r. oraz następujące później wydarzenia na podstawie spisanych relacji ks. Zawadzkiego, ks. Stasińskiego, Icka Turnera i innych świadków. Wspomnienia przedstawi Tomasz Grząślewicz związany z „I Like Zagłębie”.

Trasa: pomnik Pamięci Żydów Będzińskich pod zamkiem – wikariat – kościół św. Trójcy – kirkut – cmentarz parafialny (grób rozstrzelanych) – d. starostwo przy ul. Sączewskiego – pl. 3 Maja.

Początek spaceru – ul. Zamkowa („plac Synagogi”) – pomnik Pamięci Żydów Będzińskich – sobota, 16 IX 2017, godz. 10.

Wesprzyj nas / Support us

Realizacja naszej misji nie jest możliwa bez wsparcia naszych Przyjaciół. Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne - wesprzyj nas! / Our mission is not possible without the support of our Friends. If you think that what we do is important - support us!