FIRMY I STOWARZYSZENIA

W obrębie posesji Cukiermana działało wiele sklepów, firm, towarzystw itp. W Książce adresowej Królestwa Polskiego na 1905 r. figuruje firma Galanteria i towary kolonialne (towary galanteryjne i kolonialne – handel) N. Cukiermana. Kalendarz Zagłębia Dąbrowskiego na rok przestępny 1912 oraz Księga adresowa z 1913 r. w domu Cukiermana wymieniają siedzibę Towarzystwa Hodowli i Pielęgnowania Roślinności z prezesem M. Starnawskim.
W książce adresowo-reklamowej i telefonicznej Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego dla przemysłu i handlu na rok 1924 znajdujemy fabrykę świec N. Cukiermana.
Książka adresowa na 1929 r. wymienia:
– Skóry J. Szpigiel
– Artykuły spożywcze M. Klajman
– Skład z żelazem i wyrobami żelaznymi braci Czesława, Józefa i Konstantego Rucińskich
– Agentura G. Fogelowicz
– komunikacja samochodowa – M. Starnawski
– Księgarnia E. Lewin i N. Alter
– Bławaty Ch. Skóra
– Wyrób cukrów A. Buchbinder
– Galanteria M. Gitler
– Instalacje elektryczne i radiosprzęt M. Openheim
– felczer A. Hartman
– fryzjer Ch. Gutfrajnd
– krawcy L. Fuks i M. Kamiński.
W książce telefonicznej na 1939 r. figurują:
– mgr farm. B. Misiórski i Syn – skład materiałów aptecznych i farmaceutycznych
– skład żelaza Bracia Rucińscy
– Michał Rozenblum – przemysłowiec (zięć Nuchima)
– Grzegorz Fogelewicz – zast. Zakładów Cynkowych
– kupiec Mojżesz Grundman
– S. Lewenstein
– dr Fryderyk Zoller – adwokat.
Ponadto w okresie międzywojennym na posesji Cukiermana działały również: drukarnia Majera Zajdnera, sklep z wyrobami jubilerskimi Rywki Olszewskiej, Towarzystwo Techniczno-Handlowe ESPER – Sp. z.o.o. oraz „Gordonia” – młodzieżowa organizacja syjonistyczna.