Renowacja
W 2009 roku udało nam się wpisać malowidła ścienne w domu modlitwy w Bramie Cukermana do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, a także pozyskać fundusze na przeprowadzenie ich profesjonalnej konserwacji i renowacji.

renowacja
Latem 2009 roku grupa doświadczonych konserwatorów sztuki pod kierunkiem Agnieszka Trzos przeprowadziła, trwającą 2 miesiące, trudną operację renowacji malowideł, które znajdowały się w owym czasie w bardzo złym stanie technicznym.
Prace renowacyjne zrealizowano z udziałem środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
przed-renowacja

brama1

Polichromia
We wnętrzu domu modlitwy znajdują się znaczne pozostałości unikatowej w skali regio¬nu polichromii, będącej jedną z dwóch zachowanych w województwie śląskim (druga znajduje się w pobliskim domu modlitwy Mizrachi).
Część dolna polichromii to wyobrażenie boazerii, na którą składają się trzy poziome części. Na samej górze znajduje się wąski pas, a pod nim szeroki pas wypełniony rombami i trójkątami między nimi. Na samym dole biegną szerokie pionowe pasy.
Część górna to przedstawienie figuratywne o charakterze symbolicznym, otoczone iluzjonistyczną artykulacją w postaci niebieskiej kotary. Od sąsiednich przedstawień od¬dzielone jest iluzjonistycznym wyobrażeniem kolumny, która wspiera znajdujący się nad nimi gzyms. Ponad gzymsem znajduje się wąski pas z hebrajskimi napisani, a ponad nimi wąziutki fryz; identyczny fryz oddziela część figuralną od dolnej „boazerii”.
Zachowało się pięć (na 14) czytelnych tablic polichromii w różnym stanie zachowania (dodatkowo wiele fragmentów malowideł).
Na ścianie zachodniej (dawna kuchnia) i częściowo południowej na pięciu obrazach widoczne są fragmenty instrumentów muzycznych, nawiązujących do Psalmu 150 – hymnu pochwalnego Jahwe.
W dawnej sypialni na ścianie zachodniej w dobrym stanie zachowało się przedstawienie złotego stołu ze Świątyni Jerozolimskiej z hebrajskim napisem „Chleby pokładne”.
Na ścianie wschodniej znajdował się niegdyś aron ha-kodesz z Torą, na prawo od którego zachowany jest fragment menory – rytualnego świecznika siedmioramiennego.
Na ścianie północnej w pomieszczeniu z balkonem dwa obrazy przedstawiają Jerozolimę: 1) panoramę Starego Miasta z górującą synagogą Hurwa (wybudowana w 1864 r., wysadzona w powietrze w 1948, odbudowana w 2010) i napisem hebrajskim „Jeruzalem, jeśli Cię zapomnę, niech uschnie moja prawica” (Psalm 137), 2) symboliczny grób Dawida z Wieczernikiem (napis: „Syjon – groby królewskie domu Dawida”).