Obecnie realizujemy projekt „Pamięć Pogranicza”. Ma on na celu stworzenie publikacji internetowej poświęconej miejscom związanym z historią Żydów na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim – na historycznym pograniczu Polski i Niemiec. Korzystając z różnorodnych mediów takich jak współczesna fotografia, relacje świadków historii i współczesnych mieszkańców, opisy historyczne oraz archiwalne materiały ikonograficzne zostanie stworzona przestrzeń refleksji nad tą zapomnianą historią osadzoną w specyficznym, lokalnym kontekście. Z drugiej strony publikacja podejmie bardziej uniwersalne zagadnienia takie jak stan zachowania dziedzictwa żydowskiego, długofalowe skutki Holokaustu w przestrzeni publicznej oraz świadomości społecznej, a także procesy trwania pamięci i nieuchronności upływającego czasu.

Publikacja dostępna będzie na stronie fundacji w wersji polsko i angielskojęzycznej.

Projekt dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce.

Partner projektu: Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach

fot. Synagoga w Wielowsi (wnętrze)