Działalność Edukacyjna

cheder4

Od 2013 roku prowadzimy prowadzimy zajęcia warsztatowe i z młodzieżą z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu edukacyjnego „CHEDER. Przestrzeń edukacji społecznej”*. Naszym celem jest zainteresowanie uczniów ciekawą, wielokulturową historią miasta, w którym mieszkają oraz rozbudzenie w nich postaw tolerancji i akceptacji dla różnorodności kulturowej.
Zajęcia odbywają się w zabytkowej przestrzeni dawnego, żydowskiego domu modlitwy w Bramie Cukermana w Będzinie, ale także w przestrzeni miasta, gdzie odnajdujemy się wiele pamiątek po żydowskiej społeczności.
Chcemy wzmacniać wśród młodzieży świadomość społeczną i obywatelską, przy jednoczesnym kształtowaniu postaw tolerancji, kulturowej otwartości i lokalnego patriotyzmu. Tematyką spotkań i warsztatów są historia lokalna, a także zagadnienia z zakresu wielokulturowości regionu, tolerancji, antysemityzmu i holokaustu. Zajęcia wzbogacone były materiałami dokumentalnymi oraz relacjami „świadków historii”.

Zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach prosimy o kontakt

Zajęcia stacjonarne trwają 90 minut, spacer trwa 120 minut. Zajęcia stacjonarne składają się z części teoretycznej (wprowadzenia) oraz warsztatowej.

Tematy zajęć:
Cykl życia wg pobożnego Żyda
Miasteczko Bendin
Dlaczego nie ma Rutki Laskier?
Śladami 30 000 będzińskich Żydów (spacer)

W roku 2014 realizujemy projekt CHEDER w Bytomiu oraz Gliwicach.
Przy projekcie współpracujemy z bytomskim II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego oraz z Gimnazjum nr 11 w Gliwicach.
Projekt współfinansowany jest przez Fundację „Pamięć, odpowiedzialność, przyszłość” (program Leo Baecka) – Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (Berlin) a także Gminę Bytom oraz z budżetu Miasta Gliwice.
Partnerami projektu są:  Muzeum w Gliwicach, Muzeum Żydowskie w Berlinie, Fundacja Różnorodności i Równości Kontrasty.
W roku 2013 w projekcie uczestniczyli uczniowie ze szkół Powiatu Będzińskiego oraz z Bytomia:
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie, II Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Będzinie, 
III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Będzinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu, IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu
Projekt dofinansowany przez: Powiat Będzin, Gminę Bytom, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Fundację Wyszehradzką
Partnerzy: Fundacja Różnorodności i Równości KONTRASTY, CWS Kronika, Synagoga Zilina
*Słowo „CHEDER” (z jęz. hebrajskiego sala, pokój) oznacza szkołę żydowską dla chłopców. Odniesienie do kultury żydowskiej w tytule projektu wynika z tego, że zajęcia prowadzane były m.in w przestrzeniach związanych z kulturą żydowską, w których przed II Wojną Światową odbywały się również zajęcia dla żydowskich dzieci i młodzieży. Projekt „CHEDER – przestrzeń edukacji społecznej” – jest więc próbą rewitalizacji tych miejsc poprzez przywrócenie im, chociaż częściowo, przedwojennej, edukacyjnej funkcji, ale już bez pierwotnego, religijnego charakteru

cheder3

cheder8cheder1 cheder2   cheder5 cheder6 cheder7

Wesprzyj nas / Support us

Realizacja naszej misji nie jest możliwa bez wsparcia naszych Przyjaciół. Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne - wesprzyj nas! / Our mission is not possible without the support of our Friends. If you think that what we do is important - support us!