Działalność Edukacyjna

cheder4

Od 2013 roku prowadzimy prowadzimy zajęcia warsztatowe i z młodzieżą z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu edukacyjnego „CHEDER. Przestrzeń edukacji społecznej”*. Naszym celem jest zainteresowanie uczniów ciekawą, wielokulturową historią miasta, w którym mieszkają oraz rozbudzenie w nich postaw tolerancji i akceptacji dla różnorodności kulturowej.
Zajęcia odbywają się w zabytkowej przestrzeni dawnego, żydowskiego domu modlitwy w Bramie Cukermana w Będzinie, ale także w przestrzeni miasta, gdzie odnajdujemy się wiele pamiątek po żydowskiej społeczności.
Chcemy wzmacniać wśród młodzieży świadomość społeczną i obywatelską, przy jednoczesnym kształtowaniu postaw tolerancji, kulturowej otwartości i lokalnego patriotyzmu. Tematyką spotkań i warsztatów są historia lokalna, a także zagadnienia z zakresu wielokulturowości regionu, tolerancji, antysemityzmu i holokaustu. Zajęcia wzbogacone były materiałami dokumentalnymi oraz relacjami „świadków historii”.

Zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach prosimy o kontakt

Zajęcia stacjonarne trwają 90 minut, spacer trwa 120 minut. Zajęcia stacjonarne składają się z części teoretycznej (wprowadzenia) oraz warsztatowej.

Tematy zajęć:
Cykl życia wg pobożnego Żyda
Miasteczko Bendin
Dlaczego nie ma Rutki Laskier?
Śladami 30 000 będzińskich Żydów (spacer)

W roku 2014 realizujemy projekt CHEDER w Bytomiu oraz Gliwicach.
Przy projekcie współpracujemy z bytomskim II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego oraz z Gimnazjum nr 11 w Gliwicach.
Projekt współfinansowany jest przez Fundację „Pamięć, odpowiedzialność, przyszłość” (program Leo Baecka) – Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (Berlin) a także Gminę Bytom oraz z budżetu Miasta Gliwice.
Partnerami projektu są:  Muzeum w Gliwicach, Muzeum Żydowskie w Berlinie, Fundacja Różnorodności i Równości Kontrasty.
W roku 2013 w projekcie uczestniczyli uczniowie ze szkół Powiatu Będzińskiego oraz z Bytomia:
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie, II Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Będzinie, 
III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Będzinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu, IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu
Projekt dofinansowany przez: Powiat Będzin, Gminę Bytom, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Fundację Wyszehradzką
Partnerzy: Fundacja Różnorodności i Równości KONTRASTY, CWS Kronika, Synagoga Zilina
*Słowo „CHEDER” (z jęz. hebrajskiego sala, pokój) oznacza szkołę żydowską dla chłopców. Odniesienie do kultury żydowskiej w tytule projektu wynika z tego, że zajęcia prowadzane były m.in w przestrzeniach związanych z kulturą żydowską, w których przed II Wojną Światową odbywały się również zajęcia dla żydowskich dzieci i młodzieży. Projekt „CHEDER – przestrzeń edukacji społecznej” – jest więc próbą rewitalizacji tych miejsc poprzez przywrócenie im, chociaż częściowo, przedwojennej, edukacyjnej funkcji, ale już bez pierwotnego, religijnego charakteru

cheder3

cheder8cheder1 cheder2   cheder5 cheder6 cheder7

Wesprzyj nas

Realizacja naszej misji jest niemożliwa bez wsparcia naszych Przyjaciół. Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne - wesprzyj nas!