cheder4

Od 2013 roku prowadzimy prowadzimy zajęcia warsztatowe i z młodzieżą z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu edukacyjnego „CHEDER. Przestrzeń edukacji społecznej”*. Naszym celem jest zainteresowanie uczniów ciekawą, wielokulturową historią miasta, w którym mieszkają oraz rozbudzenie w nich postaw tolerancji i akceptacji dla różnorodności kulturowej.
Zajęcia odbywają się w zabytkowej przestrzeni dawnego, żydowskiego domu modlitwy w Bramie Cukermana w Będzinie, ale także w przestrzeni miasta, gdzie odnajdujemy się wiele pamiątek po żydowskiej społeczności.
Chcemy wzmacniać wśród młodzieży świadomość społeczną i obywatelską, przy jednoczesnym kształtowaniu postaw tolerancji, kulturowej otwartości i lokalnego patriotyzmu. Tematyką spotkań i warsztatów są historia lokalna, a także zagadnienia z zakresu wielokulturowości regionu, tolerancji, antysemityzmu i holokaustu. Zajęcia wzbogacone były materiałami dokumentalnymi oraz relacjami „świadków historii”.

*Słowo „CHEDER” (z jęz. hebrajskiego sala, pokój) oznacza szkołę żydowską dla chłopców. Odniesienie do kultury żydowskiej w tytule projektu wynika z tego, że zajęcia prowadzane były m.in w przestrzeniach związanych z kulturą żydowską, w których przed II Wojną Światową odbywały się również zajęcia dla żydowskich dzieci i młodzieży. Projekt „CHEDER – przestrzeń edukacji społecznej” – jest więc próbą rewitalizacji tych miejsc poprzez przywrócenie im, chociaż częściowo, przedwojennej, edukacyjnej funkcji, ale już bez pierwotnego, religijnego charakteru

Współpracujemy zs szkołami z Będzina, Wojkowic, Bytomia, Gliwic, Katowic.

cheder3

cheder8cheder1 cheder2   cheder5 cheder6 cheder7