W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Karolina Jakoweńko- Prezeska Zarządu
Piotr Jakoweńko – Skarbnik Fundacji
Andrzej Ciepał – Członek Zarządu
Grzegorz Onyszko – Członek Zarządu
Aleksandra Namysło – Członkini Zarządu


W skład Rady Fundacji wchodzą:

Dariusz Walerjański – Przewodniczący Rady Fundacji
Teresa Balińska – Członkini Rady Fundacji
Michał Sobelman – Członek Rady Fundacji