Za dotychczasową wieloletnią działalność na polu ochrony dziedzictwa kulturowego i zachowania pamięci o społeczności żydowskiej Fundacja została uhonorowana:

• Nagrodą „Chroniąc pamięć” przyznawanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasadę Izraela (2013)

• Zagłębiowską Nagrodą „Humanitas” (2013)

• Nagrodą im. Marii i Łukasza Hirszowiczów przyznaną przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie (2014)

• Nagrodą Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (2016)

• Nagrodą Specjalną Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2022)

• Medal Powstanie w Getcie Warszawskim” (2024)