O projekcie / Utwory / Autorzy / Mecenasi i Partnerzy / Kontakt


Opowieści Nieobecnych to seria audioprzewodników po dziedzictwie żydowskim w miastach Województwa Śląskiego.

Opowieści Nieobecnych to historie o żydowskim świecie, który istniał na tych ziemiach przez kilka stuleci. Wielowiekowa chrześcijańsko-żydowska koegzystencja została przerwana w latach 30-tych XX wieku. Chciano te kilkaset lat historii wymazać - burzono synagogi, niszczono cmentarze, palono księgi…

W ostatnich kilku latach, obserwujemy swoisty renesans pamięci o Żydach… Projekt Opowieści Nieobecnych jest jedną z bardzo wielu, mozolnych prób przywracania i podtrzymywania pamięci o naszych dawnych sąsiadach. Jest to monumentalne, składające się z 64 części, wielogodzinne słuchowisko i zarazem jedyny w swoim rodzaju przewodnik.