Fundacja Brama Cukermana złożona została 10 marca 2009 roku w Będzinie z inicjatywy Karoliny i Piotra Jakoweńko. Impulsem do jej powstania była potrzeba uratowania żydowskiego domu modlitwy znajdującego się w tzw. Bramie Cukermana, w którym zachowały się zabytkowe polichromie.


Głównymi celami naszej działalności są:

Ochrona zabytków kultury żydowskiej oraz upamiętnianie wielowiekowej obecności Żydów w Będzinie  i regionie

Edukacja lokalnej społeczności oraz działania na rzecz tolerancji i porozumienia między kulturami

Badania nad historią i życiem Żydów w Będzinie i regionie