Wrzesień w BRAMIE CUKERMANA
 
We wrześniu zapraszamy do zwiedzania domu modlitwy Cukiermanów:
* 3.09 (sobota), 11-17.00
Dyżuruje Dariusz Walerjański

* 10. 09 (sobota), 11-17.00
Dyżuruj Anszel Ciepał 

*17.09 (sobota), 10-16.00
Dyżuruje Grzegorz Onyszko
 
*24. 09 (sobota), 13-17.00
Dyżuruje Tomek Grząślewicz

17.00 – spotkanie z Patrycją Dołowy w ramach cyklu “SZUL – dom spotkań i nauki”
„Skarby. Poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci” – spotkanie z Patrycją Dołowy, autorką książki
 
Serdecznie zapraszamy!