Zapraszamy na nowy cykl wykładów, spotkań, dyskusji w historycznym żydowskim domu modlitwy, siedzibie fundacji Brama Cukermana w Będzinie.

SZUL to program poświęcony lokalnej i regionalnej historii oraz dziedzictwu kulturowemu, który realizowany będzie przez historyków, badaczy, pisarzy, artystów czy pasjonatów. Tematyką spotkań jest bogata, wielokulturowa historia ziem obecnego województwa śląskiego, czyli dawnego pogranicza śląsko-dąbrowskiego, ale również zagadnienia dziedzictwa materialnego, jego ochrony i znaczenia dla społeczności lokalnych. Spotkania umożliwią odbiorcom poznanie nieznanego i ciekawego dla nich świata. 

Zawarte w tytule projektu słowo SZUL nawiązuje wprost, do historycznego charakteru miejsca prowadzenia spotkań – jakim jest dawny, żydowski dom modlitwy w tzw. Bramie Cukermana w Będzinie. Słowo SZUL w języku jidysz oznaczało małą synagogę. Miejsca takie przed drugą wojną światową spełniały, oprócz oczywiście religijnych, także liczne funkcje społeczne, integracyjne i edukacyjne. Do tego aspektu historii chcemy symbolicznie nawiązać, aby włączyć mieszkańców miasta i regionu w prowadzone tu działania, a przy okazji uwrażliwiać ich na historię oraz pobudzić otwartość, gościnność i tolerancję.

SZUL jest otwarty dla wszystkich – mieszkanek i mieszkańców miasta i regionu – zainteresowanych lokalną historią i dziedzictwem kulturowym.
ZAPRASZAMY.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
maj-grudzień 2022, soboty, godz. 17.00-19.00

21 maja (sobota), godz. 17.00
„Cwi Duński – bohater ruchu oporu” – Tomasz Grząślewicz

25 czerwca (sobota), godz. 17.00
„Będzińscy Cukiermanowie – fundatorzy bóżnicy w świetle badań genealogicznych” – Andrzej Ciepał

23 lipca (sobota), godz. 17.00
“Judaika jurajskie na terenie województwa śląskiego. Historia, zabytki oraz miejsca związane z społecznością żydowską” – Grzegorz Onyszko

20 sierpnia (sobota), godz. 17.00  
„Od Abrahama do Cukiermana. Opowieść o miejscu i tajemnicach skrywanych pod farbą” – Dariusz Walerjański

24 września (sobota), godz. 17.00  
„Skarby. Poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci” – spotkanie z Patrycją Dołowy, autorką książki

15 października (sobota), godz. 17.00
„Zaginione fotografie. Rzecz o dwóch kolekcjach” – Karolina & Piotr Jakoweńko

29 października (sobota), godz. 17.00
“Chajka Klinger- bohaterka kryjówki, której już nie ma” – Natalia Romik

19 listopada (sobota), godz. 17.00
„Stanisław Wygodzki – pisarz z Będzina” – Izabela Tumas – Matuszewska

10 grudnia (sobota), godz. 17.00
„Stare fotografie, bilety do wspomnień” – Roman Kowenia

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w programie cyklu.

Wstęp na wszystkie wydarzenie jest bezpłatny. Ilość miejsc na spotkaniach ograniczona.

Projekt dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Śląskiego