ur. Wolbrom
zg. 3 sierpnia 1945, Będzin (?)
działacz podziemia w Zagłębiu, dowódca ŻOB

Był działaczem Socjalistycznego Związku Żydowskiej Młodzieży Robotniczej „Frajhajt” („Wolność”), a po zjednoczeniu w 1938 r. z organizacją He-Chaluc ha-Cair socjalistycznego ruchu młodzie­żowego Dror. Stał też na czele kibucu Droru im. Boruchowa (pralnia chemiczna) w Będzinie przy ul. Kołłątaja 37 (później przeniesiony do getta). Był jednym z czołowych osobistości ży­dowskiego podziemia w Zagłębiu, walcząc niestrudzenie prze­ciwko Judenratowi, wypełniającemu polecenia władz okupacyj­nych. Był jednym z twórców i dowódców Żydowskiej Organiza­cji Bojowej w Będzinie. Po zlikwidowaniu sierocińca w Będzinie uratował porzucone dzieci i zbudował dla nich dom przejściowy.

Jego nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej na kamienicy przy ul. Podsiadły 24, gdzie podano, że zginął wraz z towarzysza­mi z ruchu oporu w obronie bunkra 3 sierpnia 1943 r. podczas li­kwidacji getta.