zam. Będzin, ul. Małachowskiego 29 (ob. 33)
przemysłowcy i działacze społeczni

Jako przemysłowcy od 1899 r. do wybuchu II wojny światowej byli właścicielami Fabryki Gwoździ i Drutu „Bracia Szajn” w Sławkowie (od 1924 r. spółka akcyjna).

W latach 20. XX w. wchodzili również w skład Rady Nadzorczej Żydowskiego Gimnazjum Męskiego „Jawne” w Będzinie. W 1925 r. Rada Nadzorcza, która zebrała się w biurze firmy „Bra­cia Szajn” postanowiła nie dopuścić do zamknięcia gimnazjum i w tym celu wszyscy członkowie Rady opodatkowali się znacz­nymi sumami na rzecz szkoły. Bracia Szajn zobowiązali się do utrzymywania kilkunastu uczniów.

Bracia wspierali także bezprocentową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową „Gemitus-Hesed” w Sławkowie. W znacznym stop­niu finansowali również Gminę Żydowską. Syjonistom ufundo­wali bibliotekę „Hakhehara” z księgozbiorem umożliwiającym zapoznanie się z warunkami życia i gospodarką rolną w organizo­wanych kibucach w Palestynie.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej bracia Schein wyjechali z Polski, natomiast ich fabryka została przejęta przez okupanta niemieckiego (zarządcą został volksdeutsch Mendlewski).