ur. ~1882, Warszawa
zg. 1942-1944
zam. Będzin, ul. Narutowicza (ob. Krasickiego) 4
działaczka charytatywna, radna

Cyrla (Cyrele, Cesia) Przepiórka pochodziła w warszawskiej ro­dziny chasydzkiej, która osiedliła się w Będzinie. Tu stała się jed­ną z najbardziej charakterystycznych żydowskich międzywojen­nych osobowości, która odegrała ważną rolę w życiu społecznym i politycznym Żydów będzińskich.

Dyskretna, skromna, pobożna, energiczna i dystyngowana żona fabrykanta Izaaka Szajna zaangażowała się w działalność Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności. Pomagała zdobywać pomoc finansową i medyczną dla ubogich. Przede wszystkim po­magała będzińskim sierotom, codziennie odwiedzając sierociniec żydowski w domu Dawida Żmigroda przy ul. Kołłątaja, a później przy ul. Sienkiewicza (do budowy którego się przyczyniła). Nazy­wano ją „matką sierot”. Współpracowała m.in. z Icchakiem Wy­godzkim i dr. Weinzieherem. Była także radną Będzina. Przed śmiercią przebywała w getcie w Kołomyi.