ur. 4 października 1924, Będzin
zam. Będzin / Palestyna / Francja / Niemcy
działacz młodzieżowego ruchu syjonistycznego

Zygmunt (oraz jego dwie siostry) uczęszczał do gimnazjum Für­stenbergów w Będzinie. Należał do młodzieżowego ruchu syjoni­stycznego Hanoar Hacijoni, w którym podczas wojny działał w konspiracji. Jego ojca Szaję Niemcy wysłali do obozu pracy, a matkę Dorę i siostry do obozu zagłady Birkenau. Zygmunt uciekł z getta do obozu przejściowego (Dulag) w Sosnowcu. Przydzielony został do grupy oczyszczającej zlikwidowane getto. W październiku 1943 r. na podstawie fałszywych dokumentów w 11-osobowej grupie wyjechał do Wiednia. Z  Węgier w sierp­niu 1944 r. w przebraniu niemieckich tenisistów uciekli do Rumu­nii i 21 sierpnia dopłynęli do Tel Awiwu. Zygmunt zamieszkał w kibucu i przez 2 lata pracował w budownictwie. Następnie przez 5 lat przebywał we Francji i ostatecznie osiadł w Niem­czech (najpierw w Mannheim, a od kilku lat we Frankfurcie nad Menem).

Jego niewiarygodne przeżycia, udział w ruchu oporu na Wę­grzech i w Rumunii, wielokrotne aresztowania i ucieczki były te­matem filmu dokumentalnego telewizji niemieckiej ZDF. Zyg­munt wziął udział także w niemiecko-polskim filmie Andrzeja Klamta …Verzeihung, ich lebe (2000 r.).