ur. 13 lutego 1858, Działoszyce
zm. 28 maja 1929, Będzin
zam. Będzin, ul. Kołłątaja (Sławkowska) 24
kupiec i działacz społeczny

Był synem handlarza mąką i zbożem. Sam został bogatym kupcem,
właścicielem składu galanterii i towarów kolonialnych oraz fabryki
świec. Był członkiem zarządu Towarzystwa Dobroczynności
(Pomocy dla Biednych Wyznania Mojżeszowego) (dostarczanie
odzieży i żywności oraz udzielanie wsparcia finansowego ubogim). Ofiarował
też salę dla organizacji Ahawat Chesed, która prowadziła bezpłatny
dom noclegowy. Był współzałożycielem (1910) i członkiem zarządu
Będzińskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu oraz przedstawicielem
zarządu gminy żydowskiej. Ufundował dom modlitwy, który
przetrwał do dziś (był zwolennikiem chasydzkiej dynastii cadyków
z Radomska).
2 lipca 1877 r. w Będzinie poślubił Rywkę Zmigrod. Mieli dziesięcioro
dzieci; zagłady uniknęły jedynie Mania Rozenblum i Frania
Lipszyc (zmarły w Hajfie) oraz 9 wnuków. Pozostali zapewne zginęli
(wraz z matką Rywką) w komorach gazowych Birkenau. Cukierman
pochowany jest na cmentarzu będzińsko-czeladzkim.

fot. Nuchim z żoną Rywką