ur. 14 lipca 1904, Będzin
zm. sierpień 1984, Nowy Jork
zam. Będzin / Warszawa / Londyn / Buenos Aires / Nowy Jork
aktor

Jego ociec był przedsiębiorcą i nauczycielem języka hebrajskiego. Do 14 roku życia uczęszczał do będzińskiej jesziwy, a prywatnie uczył się przedmiotów świeckich. Później zajął się handlem.

Przez wiele lat należał do będzińskiego stowarzyszenia „Muza”. 14 X 1923 r. wstąpił do Żydowskiej Szkoły Sztuki Dramatycznej w Warszawie pod kierownictwem M. Weicherta. W 1925 debiuto­wał w sztuce „Nocą na Starym Rynku” Pereca w reż. Dawida Hermana, który później dwukrotnie gościł w Będzinie. Latem 1925 r. udał się na tournée. W grudniu przeniósł się do teatru mi­niatur ”Azazel” w Warszawie, gdzie występował do końca 1927 r. (wraz z nim pracował także Mosze Potasiński z Będzina); następ­nie do teatru Idy Kamińskiej i WIKT-u Z. Turkowa. W 1928 r. za­angażował się do teatru żydowskiego Abrahama Morewskiego (występy w Warszawie i całej Polsce), a później do tzw. Trupy Wileńskiej Mordechaja Mazo. Po występach w Belgii został zaan­gażowany do teatru w Londynie, a w 1935 r. w São Paulo. Póź­niej występował w Rio de Janeiro i Montevideo, a od 1936 w Bu­enos Aires. W 1946 r. wraz z żoną Deborą Rozenblum (1907-1996), tancerką, wyjechał do Nowego Jorku. Razem odbyli 4 tra­sy po USA i Kanadzie, a w 1953 r. wyjechali na dwuletnie tourn­ée po Ameryce Środkowej i Południowej, Europie i Izraelu.