ur. 20 grudnia 1888, Opatów
zg. 1943, KL Auschwitz-Birkenau
zam. Będzin, ul. Kołłątaja 38
muzyk i dyrygent

Ojciec Jakuba Simchy, Lejbuś Lustig, pochodził z Ożarowa, nato­miast matka Fajga z domu Szpilman z Opatowa.

Symek Lustig został pierwszym dyrygentem pierwszej w Będzi­nie orkiestry uczniowskiej w szkole Rapaporta przy ul. Krakow­skiej (później zastąpił go siostrzeniec Henryk Barenblat). „Dzięki staraniom nauczycieli władze miasta zapewniły orkiestrze instru­menty muzyczne dla 40 uczniów (…). Z biegiem czasu, gdy orkie­stra zdobyła uznanie, nie było w mieście żadnej uroczystości, w której byśmy nie uczestniczyli” – wspominał absolwent szkoły, Szymon Rus.

Zginął w obozie zagłady, podobnie jak jego żona Estuś i córka Fela Borochowska. Córka Gucia (1917-42) za drukowanie i roz­prowadzanie broszur była przez Niemców torturowana, a następn­ie powieszona w katowickim więzieniu. Wojnę przeżyło dwóch synów (Józef i Icchak) oraz córka Janka Abrami (pisarka austra­lijska), którzy następnie wyemigrowali do Izraela i Australii.

Na zdjęciu S. Lustig dyryguje orkiestrą lewicowych syjonistów z Poalej Syjon (Będzin, 1 maja 1933)