ur. 1 marca 1922, Będzin
zam. Będzin, ul. Kołłątaja 34 / Melbourne
b. więźniarka obozów, właścicielka firmy, autorka wspomnień

Henrietta Szpigelman ukończyła gimnazjum Fürstenberga. Podczas
wojny w niemieckim „szopie” Rossnera szyła zimowe mundury.
Alfred Rossner wykorzystywał swoje wpływy zapobiegając deportacjom swych pracowników. Powieszony w 1944 r. przez hitlerowców
został na wniosek Kitii Altman w 1995 r. uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Również z jej poręczenia medal otrzymała w 1982 r. Genia Pająk, która ukrywała jej 8-letnią kuzynkę, Marusię Cygler (Tamar Dror) (w 1999 r. wydała jej
wspomnienia pt. Green Parrot).
W sierpniu 1943 r. rodziców wysłano do obozu pracy Annaberg, a Kitię
skierowano do prac porządkowych w getcie. W czerwcu 1944 r. została wysłana
do Annabergu, w lipcu do Auschwitz, a w październiku do Ravensbrück.
Następnie pracowała w podziemnej fabryki amunicji, skąd 10 IV
1945 r. została ewakuowana. Czerwony Krzyż wysłał ją do Malmö (Szwecja),
skąd przeniosła się do Paryża. W lipcu 1947 r. wraz z mężem wyjechała
do Australii, gdzie pracowała w sektorze odzieżowym.
Była przewodnikiem-wolontariuszem w Elsternwick’s Holocaust Museum. W 2003 r. wydała książkę „Memories of Ordinary People”.