Zapraszamy na wykład w ramach cyklu spotkań “SZUL – dom spotkań i nauki”:

Judaika jurajskie na terenie województwa śląskiego. Historia, zabytki oraz miejsca związane z społecznością żydowską
Autor wykładu Grzegorz Onyszko

*23 lipca (sobota), g. 17.00
Będzin, al. H. Kołłątaja 24/28
Siedziba fundacji Brama Cukermana

Grzegorz Onyszko podczas spotkania opowie o historii osadnictwa żydowskiego na terenie części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, która wchodzi w skład dzisiejszego województwa śląskiego. Będzie więc o życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym, największej gminy żydowskiej z tego terenu – częstochowskiej, a także gmin małych, ale znaczących, które przez swoich członków zapisały się na kartach jurajskich malowniczych miejscowości. Wybierzemy się do Krzepic, Lelowa, Janowa, Mstowa, Żarek, Zawiercia, Pilicy, Szczekocin, Żarnowca, aby zwiedzić ich nieznane zakamarki i poznać losy tamtejszych Żydów. Będzie to opowieść o zabytkach jakie przetrwały do dzisiaj – tych wyjątkowych na światową skalę – jak żeliwne macewy na cmentarzu w Krzepicach, tradycji chasydzkiej – tak mocno zakorzenionej w mieście rodzinnym cadyka Dawida Bidermana, jednym z największych cmentarzy żydowskich w Częstochowie, czy „zaginionych” macewach z cmentarza w Pilicy.
Zapraszamy w podróż do barwnego, mało znanego, świata jurajskich Żydów. Spotkanie z Grzegorzem Onyszko, może stać się pretekstem do wycieczki ich śladami.

*Grzegorz Onyszko – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historyk, muzealnik, regionalista, archiwista, Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Przewodnik miejski i terenowy po województwie śląskim. Organizator i pomysłodawca cyklu spacerów historycznych po dzielnicach Sosnowca w ramach PTTK oddział im. A. Janowskiego w Sosnowcu oraz Fundacji Szafa Gra. Prowadzący spacery i wycieczki krajoznawcze po regionie i Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżynie Wieluńsko-Woźnickiej. W jego dorobku znajduje się wiele publikacji i artykułów. Jest współautorem „Przewodnika po żydowskim dziedzictwie Sosnowca” wydanego 2021 w Sosnowcu. 
Grzegorz Onyszko jest członkiem oraz współtwórcą fundacji Brama Cukermana.

*Na wydarzenie wstęp jest bezpłatny. *Liczba miejsc ograniczona
*Ewentualne pytania: bramacukermana@gmail.com

Projekt “SZUL – dom spotkań i nauki” dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Śląskiego