ur. 7 lipca 1891, Będzin
zam. Będzin, ul. Bóżnicza

Legionista z Będzina

Na uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria) uzyskał tytuł doktora filozofii. Tam też wstąpił do Związku Walki Czynnej, którego od 1913 r. był instruktorem.
W chwili wybuchu I wojny światowej przybył do Krakowa i 17 września 1914 r. wstąpił do 5 (3) pułku piechoty Legionów Polskich (jako sierżant). Został ranny w bitwie z Moskalami pod Krzywopłotami (17-19 XI 1914). Kiedy odmówił złożenia przysięgi został internowany i umieszczony w obozie w Benjaminowie, a następnie w Łomży, gdzie został komendantem (w Łomży przebywała cała grupa będzińskich legionistów, a wśród nich wiceprezydent Będzina Teofil Goc). Gdy w listopadzie 1918 r. zaczęto rozbrajać Niemców został zastępcą komendanta Będzina. W 1920 r. walczył w wojnie polsko-bolszewickiej.
Odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości. Mieszkał w pobliżu będzińskiej synagogi.