ur. 7 października 1901, Będzin
zm. 27 czerwca 1968, Tel Aviv
zam. Będzin, ul. Małachowskiego 56 / Izrael
będziński aktywista syjonistyczny, publicysta izraelski

Nauki pobierał w chederze, jesziwie oraz u prywatnych nauczycieli.
Był członkiem m.in. rady młodzieżowej organizacji syjonistycznej
„Gordonia” oraz jednym z przywódców „Hitachdut”. Sporadycznie pisywał artykuły w jidysz do „Zaglembier Zei-tung”. W 1925 r. wraz z żoną Miriam wyemigrował do
Palestyny, jednak Dawid zachorował na malarię i po roku wrócili do Polski.
Podczas likwidacji getta (sierpień 1943) przez tydzień ukrywał się wraz
z żoną i synem Menachemem w „bunkrze”, a następnie u polskiej rodziny.
Ich ucieczka do Palestyny, dokąd przybyli w lipcu 1944, wiodła przez Słowację,
Węgry, Rumunię i Stambuł.
Jest autorem książki Ir ha-metim. Town of the Dead (The Extermination
of the Jews in the Zaglembia Region), dedykowanej kolegom
i koleżankom – „skromnym bohaterom, którzy zginęli na obcej ziemi w drodze do Ziemi
Izraela” oraz artykułów w Pinkas Bendin.