Inwestor: Szaja Winer

Adres: posesja nr 247 – ul. Zagorodnaja  – obecnie Zawale (nr 4?), budynek nieistniejący, blisko rzeki i mostu Czeladzkiego

Inwestycja: trzykondygnacyjna oficyna murowana

Data sporządzenia dokumentacji: 1892


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi