Inwestor: Bracia Berek (1849-1936) i Wolf (1858-1938) Hercygierowie (Herziger)

Adres: posesja nr 422 – ul. Sławianskaja (Słowiańska) – obecnie Małachowskiego 17

Inwestycja: budynek

Data sporządzenia dokumentacji: 1910


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi