Inwestor: Piotr Sytniewski (1848-1917)

Inwestycja: projekt budynku frontowego (1887) oraz trzykondygnacyjnej oficyny (1902)

Adres: posesja nr 381 – ul. Sławianskaja (Słowiańska) – obecnie Małachowskiego 16

Data sporządzenia dokumentacji: 1887 i 1902


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi