Inwestor: L. Sztrubel

Adres: ul. Zagorodnaja – obecnie Zawale – budynek nieistniejący

Inwestycja: trzykondygnacyjny budynek murowany z zabudowaniami gospodarczymi

Data sporządzenia dokumentacji: 1910


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi