Inwestor: Konstanty Błeszyński (1860-1915)

Adres: ul. Sławianskaja (Słowiańska) – obecnie Małachowskiego 19

Inwestycja: budynek trzykondygancyjny z takimiż oficynami

Data sporządzenia dokumentacji: 1901


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi