Inwestor: Icek Meryn

Adres: posesja nr 243 – ul. Zagorodnaja – obecnie Zawale – budynek nieistniejący blisko rzeki

Inwestycja: jednopiętrowa oficyna nad Czarną Przemszą

Data sporządzenia dokumentacji: 1888


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi