Inwestor: Emanuel Szolc (1842-1924), geometra

Adres: posesja nr 175 – ul. Sławkowska – obecnie Kołłątaja 23 (budynek nieistniejący)

Inwestycja: murowany dwupiętrowy frontowy budynek z suterenami i z takąż oficyną oraz murowany parterowy budynek gospodarczy z ustępami

Data sporządzenia dokumentacji: 1888


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi