Inwestor: Andrzej Wartak (1850-1907)

Adres: posesja nr 241 – ul. Zagorodnaja – obecnie Zawale (blisko rzeki, budynek nieistniejący)

Inwestycja: trzykondygnacyjna murowana oficyna mieszkalna i parterowe zabudowania gospodarskie

Data sporządzenia dokumentacji: 1902


Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi