Inwestor: Adam Jędrzejek

Adres: ul. Zagorodnaja – obecnie Zawale 22

Inwestycja: parterowy i częściowo jednopiętrowy budynek murowany oraz parterowe budynki gospodarskie

Data sporządzenia dokumentacji: 1893
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi