Urodził się 12 listopada 1897 r. w Będzinie
mieszkał przy ul. Sączewskiej 12

Legionista z Będzina

Z zawodu był kupcem.
W wieku 18 lat, 5 stycznia 1915 r., wstąpił do 3 pułku piechoty Legionów Polskich. W 1918 r. przebywał się w obozie dla internowanych
b. legionistów polskich w Łomży.