ur. 8 marca 1911, Będzin
zam. Będzin, ul. Małachowskiego 7 / Nowy Jork
zm. USA
muzyk (skrzypek) i dyrygent amerykański

Lutek (Litman) pierwsze nauki gry na skrzypcach otrzymał od dziadka, Lajba Lustiga. Jako uczeń grał w orkiestrze założonej przez dyrektora Joszuę Rapaporta przy żydowskiej Szkole Pod­stawowej im. Sienkiewicza przy ul. Krakowskiej. Od 13 roku ży­cia przez 2 lata kształcił się pod kierunkiem Adama Bukowińskie­go w konserwatorium im. Karłowicza w Warszawie. W 1931 r. ukończył ze złotym medalem studia w Konserwatorium Królew­skim w Brukseli. W 1933 r. uzyskał I nagrodę (10 tys. franków) na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Fritza Kreislera w Liège. Od razu zaangażowany na występy w USA (gdzie pre­zentował przede wszystkim muzykę polską) wraz z żoną Sarą (Sala) wyemigrował do Ameryki (6 VI 1933 przypłynął z Hawru na statku „Paris”) i zamieszkał w Nowym Jorku.

Występował w Ziegfeld Follies Theater na Broadwayu, a następ­nie w New York Winter Garden Theater, gdzie do początku 1938 r. był takżedyrygentem. Zimą tego samego roku dyrygent Arturo Toscanini zaangażował go do nowojorskiej orkiestry symfonicz­nej (NBC Symphony Orchestra) jako skrzypka solistę.

W 1940 r. Lucien Barenblat otrzymał obywatelstwo USA.

Jego stryjem był Ferdinand Barenblat (15 V 1880 – 6 XI 1960) – skrzypek, który już po I wojnie światowej zamieszkał w USA i grał w New York Symphony Orchestra. Zmarł w Los Angeles.