ur. 7 maja 1824, Będzin
zm. 15 maja 2012, Frankfurt nad Menem (Niemcy)
zam. Będzin, ul. Kołłątaja 34 / Frankfurt nad Menem
b. więzień obozów koncentracyjnych, historyk niemiecki

Do 1939 r. uczęszczał do gimnazjum Fürstenberga w Będzinie i był członkiem
wielu organizacji młodzieżowych. W sierpniu 1943 po kilku dniach
od likwidacji getta jego rodzina dobrowolnie zgłosiła się do pracy przymusowej
w Małobądzu, skąd skierowano ją do obozu pracy w Annabergu. Potem
Arno deportowano do obozów Ottmuth i Blechhammer. Od 21 I 1945 brał
udział w zimowym marszu śmierci do Gross-Rosen, skąd wywieziony został
do Buchenwaldu, a następnie Langenstein-Zwieberge. W kwietniu 1945 r.
dwukrotnie uciekał podczas ewakuacji obozu; uratował go patrol amerykański.
Wraz z matką i 3 siostrami znalazł się w obozie dla przesiedlonych we
Frankfurcie-Zeilsheim. W 1948 r. zamieszkał we Frankfurcie i od 1950 r.
prowadził firmę odzieży damskiej Arno Lustiger & Co.
Od lat 80. XX w. całkowicie poświęcił się badaniu żydowskiego antyfaszystowskiego
ruchu oporu w Europie (autor licznych artykułów
i książek).
W 2007 r. otrzymał tytuł profesora Hesji. Był kuzynem kardynała Jean-Marie
Lustigera.