ur. 10 maja 1917, Będzin
zg. 7 października 1944 (?), KL Auschwitz-Birkenau
zam. Będzin, ul. Małachowskiego 10, II p.
uczestnik buntu Sonderkommando w KL Auschwitz-Birkenau

Studiował nauki rolnicze. Był dowódcą komórki ruchu młodzie­żowego Beitar w Będzinie. W 1939 r. jako żołnierz w armii pol­skiej został wzięty do niewoli, ale udało mu się uciec i wrócić do domu.

W getcie będzińskim był milicjantem (ordnerem). Podczas likwi­dacji getta 1 sierpnia 1943 r. został deportowany do KL Au­schwitz-Birkenau. Bez fachowej wiedzy pracował jako elektryk poza obozem. Został przeznaczony do zabiegu kastracji, ale udało mu się jej uniknąć. Siostra Rachel Olewska grająca na mandolinie w obozowej kobiecej orkiestrze dostarczała mu chleb i lekarstwa.

7 października 1944 r. wziął udział w buncie Sonderkommando i wysadzeniu krematorium IV w obozie Birkenau. Najprawdopo­dobniej został schwytany i stracony wraz z przyjaciółmi.