ur. 3 maja 1874, Puławy
zm. lata 30. XX w.
zam. Będzin, ul. Sączewskiego 27
lekarz, działacz społeczny

Maksymilian Wasserzweig (Wasercwajg) urodził się w Puławach (wówczas Nowa Aleksandria) jako syn 25-letniego Abrama, po­chodzącego spod Wilna studenta Instytutu Gospodarstwa Wiej­skiego i Leśnictwa (działał 1869-1914). Siostry Romana i Flora urodziły się już w Lublinie (1876 i 1878), gdzie ojciec pracował jako urzędnik skarbowy. Matka Cecylia z d. Zaks zmarła w 1881 r. w Piotrkowie Trybunalskim.

W międzywojennym Będzinie był dyrektorem szpitala, szanowa­nym i uznanym seniorem wśród lekarzy.

W lipcu 1914 r. założył Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Hakoach” (Siła) w Będzinie. Od sierpnia 1914 do czerwca 1915 r. wchodził w skład rady miejskiej Będzina.

W 1909 r. w wieku 35 lat poślubił w Sosnowcu 19-letnią Stefanię Hamburger. Syn Aleksander Wassercwajg (ur. 1907) od 1935 r. był lekarzem ogólnym w Będzinie.