ur. 10 maja 1889, Będzin
zg. 1943, KL Auschwitz-Birkenau
zam. Będzin, ul. Potockiego 6 (ob. 2)
kupiec, syjonista-socjalista, działacz społeczny

Był zamożnym kupcem będzińskim. Należał do wybitnych dzia­łaczy syjonistyczno-socjalistycznych skupionych w Bundzie (Po­wszechny Żydowski Związek Robotniczy). Podczas wojny wcho­dził w skład Judenratu (dawny zarząd gminy żydowskiej), kieru­jąc działem ekonomicznym.

Zginął w obozie zagłady, podobnie jak jego żona Regina (Rywka Bajla z Kernerów) (*1887), córki Estera (*1919) i Róża (Rajzla) Dafner (*1922) oraz synowa Sabka (żona Zygmunta) (zagazowa­ni). Z całej rodziny wojnę przeżył jedynie syn Zygmunt Sztro­chlic (1916-2006), który w 1951 r. wyemigrował do Stanów Zjed­noczonych.

Sztrochlicowie

Będzińska rodzina Sztrochliców zamieszkiwała własny wielopię­trowy budynek przy ul. Potockiego 6 (ob. nr 2), wybudowany w 1929 r. W 2003 r. Zygmunt Sztrochlic upamiętnił swą rodzinę tablicą, która do 2009 r. znajdowała się na frontonie ich dawnej kamienicy. W ich domu podczas wojny urządzono niemiecki szpi­tal tyfusowy.