ur. 19 lipca 1918, Szczekociny
zg. 1 sierpnia 1943, Będzin (Kamionka)
zam. Będzin, ul. Małachowskiego 46
działacz młodzieżowy, z zawodu krawiec

Był jednym z założycieli podziemnego ruchu pionierskiego Hechaluc
w Zagłębiu, przygotowującej młodzież żydowską do emigracji do Palestyny.
Wraz z Hanką Borensztajn kierował w Będzinie syjonistyczną organizacją
młodzieżową Gordonia. Był komendantem Żydowskiej Organizacji Bojowej
w getcie.
Zginął w wieku 24 lat w getcie będzińskim na Kamionce wraz z grupą przyjaciół
po denuncjacji przez polskiego informatora, który był agentem Gestapo.
Jego imię figuruje na ostatnim liście wysłanym przez Frumkę Płotnicką
i innych bojowników z będzińskiego getta 17 lipca 1943 r.