ur. 1 września 1926, Będzin
zm. 30 sierpnia 2017, Londyn
zam. Będzin, ul. Modrzejowska 77 (ob. 81) / Londyn
b. więzień obozów koncentracyjnych, autor książki

Szlamek Piwnik po ukończeniu chederu od 1933 r. uczęszczał do szkoły
Rapaporta, a po lekcjach pobierał naukę religii mojżeszowej
i hebrajskiego.
Podczas wojny pracował jako opiekun konia, a następnie w fabryce mebli.
6 VIII 1943 r. Piwników deportowano do Birkenau (większość zginęła w komorach
gazowych). Po dwóch tygodniach przydzielony został do pracy przy
rozładunku pociągów z więźniami. Po przejściu tyfusu wysłano go do kopalni
Fürstengrube w Wesołej.
19 I 1945 r. obóz ewakuowano do KL Dora-Mittelbau w Turyngii (marsz
śmierci), gdzie 3 miesiące pracował przy budowie podziemnej fabryki zbrojeniowej.
Następnie barką został ewakuowany do Holstein, skąd wysłano
go do pracy w gospodarstwie rolnym. 3 V 1945 r. więźniów załadowano
w Neustadt na statek wycieczkowy Cap Arcona, który wraz z innym został
zatopiony podczas bombardowania przez alianckie myśliwce (spośród
ok. 7 tys. więźniów przeżyło najwyżej 500).
Po wojnie osiadł w Londynie. Jest autorem książki o swych wojennych
losach pt. Ocalały (2013).