ur. 21 grudnia 1881, Łowicz
zm. 22 czerwca 1943, Będzin-Warpie
zam. Będzin, Kołłątaja 16 / ul. Zagórska 57 (getto)
działacz społeczny i samorządowy, hurtownik papieru

Jako bezpartyjny nadzwyczaj aktywnie uczestniczył w życiu poli­tycznym i społecznym Będzina zajmując wysokie stanowiska.

Był jednym z założycieli Towarzystwa Muzyczno-Literackiego „Hazomir” (1907), od 1913 r. przewodniczącym Klubu Przedsię­biorców, w 1917 był współzałożycielem gimnazjum „Jawne”. Od 1925 kierował Żydowskim Stowarzyszeniem Kupców i Związ­kiem Zawodowym Pracowników Handlowych, od 1930 był radcą Sekcji Handlowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.

Po samorozwiązaniu się 12 XI 1918 r. żydowskiej rady miejskiej Będzina 14 listopada zasiadł w tymczasowym zarządzie miasta z udziałem chrześcijan. W Radzie Miejskiej działał także w l. 1919-39; od 1921 był zastępcą przewodniczącego, od październi­ka 1925 i od 19 II 1929 do 31 X 1930 wiceprezydentem – jedy­nym w Polsce Żydem na tak wysokim stanowisku. Od 1937 r. był przewodniczącym prezydium Gminy Żydowskiej w Będzinie.

Został zastrzelony w getcie przez szefa referatu ds. żydowskich w katowickim gestapo, Hansa Dreiera, w odpowiedzi na prośbę syna Seweryna (z tzw. milicji żydowskiej) o zwolnienie ojca z „wysiedlenia” do Auschwitz.