ur. 15 stycznia 1911, Będzin
zm. 11 września 1975, Londyn (pochowany w Nowym Jorku)
zam. Będzin / Niemcy / Szwajcaria / USA
działacz żydowski w Niemczech, kolekcjoner

Josele Rozenzaft urodził się w zamożnej rodzinie, która prowa­dziła skup złomu. W młodości był zwolennikiem socjalistycznego syjonizmu. W 1943 r. uciekł z transportu z getta do KL Auschwitz (wskoczył do Wisły), ale został ranny. Wróciwszy do Będzina zo­stał schwytany; wymierzono mu 250 batów, zamknięto w klatce dla kurcząt, a następnie wysłano do Auschwitz. Przeżył kolejne obozy i marsz śmierci do Bergen-Belsen, gdzie został wyzwolony 15 IV 1945 r. Przez ocalałych Żydów z obozu DP został wybrany do Centralnego Komitetu Wyzwolonych Żydów, którego zostałdyrektorem generalnym w brytyjskim sektorze Niemiec (do rozwiązania w 1950 r.). Był też prezesem założonej przez siebie Światowej Federacji Ocalałych z Bergen-Belsen.

W obozie w Bergen-Belsen 18 VIII 1946 r. poślubił lekarkę, Ha­dassę Bimko z Sosnowca (1912-1997). 1 V 1948 r. urodził się syn Menachem (ob. prawnik amerykański). W Szwajcarii (Montre­aux) zajął się handlem nieruchomościami, tworząc też znaczną kolekcję sztuki (jej część po śmierci sprzedano w celu uregulowa­nia długów związanych z ekstrawaganckim stylem życia). W la­tach 50. XX w. wyemigrował do USA.

Był znanym zwolennikiem bezkompromisowej pamięci o Holo­kauście i często mówił: „nigdy nie zapomnę i nigdy nie wyba­czę”. Zmarł podczas podróży służbowej.