ur. 10 maja 1885, Chełm
zm. 1943, obóz Blechhammer k. Kędzierzyna
zam. Będzin
zasłużony nauczyciel i dyrektor szkół będzińskich

Według księgi metrykalnej urodził się jako Szyja Rapoport (w do­kumentach występuje także jako Jehoszua i Jozue). Jego narodzi­ny zarejestrowano dopiero w 1888 r., gdy rodzice wzięli ślub.

W okresie międzywojennym był kierownikiem dwuklasowej szkoły powszechnej nr 2 przy ul. Modrzejowskiej. W 1917 r. zo­stał kierownikiem skomasowanej przez niemieckie władze okupa­cyjne żydowskiej koedukacyjnej siedmioklasowej szkoły miej­skiej. Gdy pod koniec lat dwudziestych XX w. szkoły podstawo­we zostały podzielone na męskie i żeńskie Rapaport został kie­rownikiem szkoły dla żydowskich chłopców. 21 IX 1930 r. Sied­mioklasowa Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza otrzymała nowy budynek przy ul. Krakowskiej (ob. Gimnazjum nr 3). Szko­ła znana była m.in. z własnej orkiestry uczniowskiej. Od 1935 r. należał do ogniska będzińskiego ZNP.

Prawdopodobnie zmarł w obozie pracy Blechhammer. Z całej ro­dziny z zagłady uratował się syn Stanisław (Salomon), który wy­emigrował do Palestyny oraz synowa (żona Aharona) – Fania.

19 VIII 2008 r. w ramach Światowego Zlotu Żydów Będzińskich w szkole przy ul. Krakowskiej odsłonięto tablicę upamiętniającą działalność żydowskiej szkoły i jej pierwszego dyrektora.