ur. 5 sierpnia 1920, koło Wrocławia
zam. okolice Łodzi / Będzin / Francja / Nowy Jork
więzień obozów koncentracyjnych, wykładowca, autor prac o zagładzie Żydów

Urodził się w pobliżu Wrocławia jako Jochanan Goldkranz, a wy­chowywał się w pobliżu Łodzi. Gdy wybuchła wojna znalazł się w będzińskim getcie, gdzie działał w młodzieżowym ruchu oporu (Dror, Haszomer Hacair). Wiosną 1943 r. został wysiedlony do niemieckiego obozu pracy w Kobelwitz (Kobylice) na Opolsz­czyźnie. Następnie pracował jako ślusarz i kowal w obozie Blech­hammer. Zimą 1945 r. brał udział w wyczerpującym dwutygo­dniowym tzw. marszu śmierci (z trzydniowym pobytem w Gross-Rosen) do Buchenwaldu. 11 IV 1945 r. został wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich. W 1950 z Francji wyemigrował do USA, gdzie jako znany mówca aktywnie działa jako ocalały z Szoa. Wykładał na uniwersytetach i publikował artykuły po­święcone Zagładzie (gł. w kwartalniku Jewish Currents). W 1979 r. założył Holocaust Survivors USA/The Generation After. Jest też założycielem i dyrektorem Jasenovac Research Institute.

Jest autorem (z pomocą córki Shirley) książki „Inhumanity. Death March to Buchenwald and The Last Jews of Bendzin” (2007).