ur. 1891, Lublin
zm. 6 września 1942, Warszawa
zam. Będzin, ul. Kołłątaja 33 / Warszawa, ul. Leszno 22
lekarz pediatra, działacz społeczny

Był wspaniałym lekarzem pediatrii, publikował w prasie lekar­skiej. Brał aktywny udział w życiu społeczności żydowskiej, dzia­łając m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskie­go, Towarzystwie Gimnastyczno-Sportowym „Hakoach”, którego od 1925 był prezesem i Związku Żydowskich Zdemobilizowa­nych Żołnierzy.

Podczas wojny przebywał w warszawskim getcie, gdzie został za­strzelony. Pochowany jest wraz z żoną Heleną (Chaja) ze Szpigel­manów (1893-1941) na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej.

Dzieci – Irena Inwald (*1918) i Adam Rechniewski (1921-1989) (absolwent Liceum im. Staszica w Sosnowcu, żołnierz AK) prze­żyli wojnę w getcie warszawskim i wyemigrowali do Australii (dziś w Sydney mieszka jego wnuk Peter Rechniewski, jazzman).