ur. 4 listopada 1940, Będzin
zam. Będzin / Sosnowiec / Sydney, Londyn
wybitny naukowiec australijski, prof. paleopatologii, chirurg

W czasie wojny Majloch, Gustawa i Marek Szpigelmanowie ukrywali się
w Będzinie, a potem przebywali w getcie na Środuli. Uciekli podczas deportacji
do Birkenau. Marek przeżył Holokaust przebrany za dziewczynkę.
Wyzwolenie zastało ich w Katowicach.
Historię jego ocalenia przedstawiono w książce The Words To Remember It. Memoirs of Child Holocaust Survivors (2009).
W 1949 r. Szpigelmanowie wyemigrowali do Australii, gdzie urodzili
się Jim i Allan (profesorowie). W 1965r. Mark Spigelman na uniwersytecie w Sydney
otrzymał bakalaureat w zakresie chirurgii, a w 1971 r. w Królewskim
Kolegium Chirurgii w Londynie kwalifikacje zawodowe chirurga. Studiował
również archeologię-antropologię. Zajmował wysokie stanowiska w służbie
zdrowia. Pracował również w W. Brytanii i Izraelu, badając historię i rozwój
chorób drobnoustrojowych na starożytnych mumiach. Na temat badań paleomikrobiologicznych wykłada na całym świecie, a jego dokonania zostały
ukazane w wielu filmach dokumentalnych.
W 2008 uczestniczył w Światowym Zlocie Żydów Będzina.