ur. 1893, Rosja
zg. ok. 1943, KL Auschwitz-Birkenau
zam. Będzin, ul. Modrzejowska 62
lekarz, działacz samorządowy i kulturalny, socjalista

Urodził się w Rosji w rodzinie zasymilowanych Żydów. Już w ro­syjskim gimnazjum został wciągnięty do kręgów rewolucyjnych. Interesując się problemami Żydów podjął działalność polityczną i wstąpił do Bundu, gdzie w krótkim okresie stał się jednym z naj­bardziej aktywnych działaczy.

Wyjechawszy z matką z Rosji osiadł w Będzinie. Ożenił się z Ewą Richter (1904-43), z którą miał syna Józefa (1936-1943).

Po studiach medycznych praktykę lekarską rozpoczął w Będzinie . Po pewnym okresie nieufności ze strony pacjentów (mówił w jidysz, nie przepisywał drogich lekarstw) w krótkim czasie stał się jednym z najpopularniejszych lekarzy w mieście, zwłaszcza wśród warstw uboższych.

Był współzałożycielem bezpłatnej szkoły Talmud Tora, w której nauczano w języku jidysz. W latach 1934-39 zasiadał w radzie miejskiej Będzina (z ramienia Bundu) jako jeden z 15 Żydów. Zginął w obozie koncentracyjnym.