Na fotografii Lea Pejsachson

Lea (Leokadia) – ur. 8 sierpnia 1919, Będzin
Judyta (Idzia) – ur. 15 lutego 1921, Będzin
Irena (Irka) – ur. 19 czerwca 1922, Będzin
zg. 1942-1943, KL Auschwitz-Birkenau
zam. Będzin, ul. Kościuszki 10
działaczki ruchu młodzieżowego

Były córkami Izaaka Pejsachsona (1876-1943), przywódcy zagłę­biowskich socjalistów, i jego drugiej żony, Basi.

Działały w młodzieżowej (skautowskiej) organizacji Haszomer Hacair (Młody Strażnik), która zajmowała się wychowaniem mło­dzieży oraz przygotowaniem jej do osadnictwa kibucowego w Erec Israel.

Podczas okupacji hitlerowskiej działały w podziemiu. Lea została wysłana do obozu pracy. Idzia (Edzia) została schwytana z bronią w ręku, którą przemycała jako „Aryjka” w getcie będzińskim i była torturowana. Siostry zginęły w Zagładzie.