ur. 16 czerwca 1887, Będzin
zg. 1943, KL Auschwitz-Birkenau
zam. Będzin, Zawodzie 1
urzędnik, działacz syjonistyczny

Nute już od młodzieńczych lat zafascynowany syjonizmem po­święcił mu całe życie. Obok Icchaka Wygodzkiego i Abrama Li­wera należał do najaktywniejszych, niezwykle oddanych syjoni­stów będzińskich. Był jednym z pierwszych członków “Chowe­wej Syjon” (Miłośnicy Syjonu), należał też do partii “Al Hamisz­mar” (Na straży). Był zwolennikiem Achada ha’Ama (Aszer Gins­berg) – pisarza rosyjskiego, czołowego filozofa ruchu syjonistycz­nego. W różnych miejscowościach organizował spotkania i wy­kłady propagujące idee syjonistyczne. Starał się przenosić je tak­że na grunt zarządu gminy żydowskiej (kehila), której był człon­kiem. Jego przeciwnicy z partii Agudat Izrael próbowali nawet usunąć go z zajmowanego stanowiska. Swą działalność syjoni­styczną przedkładał nawet ponad sytuację ekonomiczną rodziny, zaniedbując czasami swą firmę.

W 1933 r. wysłał swą jedyną córkę Sarę oraz syna do Palestyny, gdzie mieli przygotować miejsce dla swych rodziców. Niestety, Nuta oraz jego żona Małka z d. Kutner zginęli w obozie śmierci. Ich wnuczka Dina Kulka Cohen, mieszkająca w Izraelu, odwie­dziła Będzin w maju 2015 r.