Inwestor: Bracia Berek (1849-1936) i Wolf (1858-1938) Hercygierowie (Herziger)

Adres: posesja nr 422 – ul. Sławianskaja (Słowiańska) – obecnie Małachowskiego 17

Inwestycja: dwupiętrowy dom mieszkalny z dwoma budynkami gospodarczymi,
piętrowy budynek mieszkalno-administracyjny i browar

Data sporządzenia dokumentacji: 1889
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi