ur. 7 lutego 1896, Siedlce
zm. 27 kwietnia 1941, Los Angeles (USA)
zam. Będzin / Nowy Jork / Los Angeles
rabin w Będzinie i na Brooklynie

Był synem będzińskiego rabina, Issachara Berisza Graubarta i jego
drugiej żony Dwory Nechy, bratem m.in. Relli Guttman – rzeźbiarki,
Beniamina – działacza społ., Dawida Zeliga – nauczyciela
oraz Rozy Jakubowicz z Kalisza – poetki piszącej w jidysz.
Jako podrabin w Będzinie stał na czele Towarzystwa Pomocy Biednym
Chorym Żydom „Linas Hacedek”. Po śmierci swego ojca,
30 grudnia 1913 r. wygrał wybory na będzińskiego rabina, pokonując
rabina Bornsztajna z Wyszogrodu, popieranego przez chasydów
sochaczewskich. Jednak z powodu skargi do władz, że nowy rabin
był zbyt młody, gubernator wybory unieważnił. W ponownych wyborach
20 czerwca 1914 r. znów otrzymał większość głosów i został
wybrany na rabina.
W 1920 r. wraz z żoną Anną i córkami wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych, gdzie w latach 30. był rabinem na Brooklynie w Nowym
Jorku. Działał w Joint Distribution, Amerykańskim Kongresie
Żydowskim i Unii Rabinów Ortodoksyjnych.